půjčovní řád

Cena za pronájem nezahrnuje poplatky při poškození zboží. Výši případné úrhady poškození určuje dle rozsahu značka Anamé. Je-li zboží opravitelné bude poplatek stanoven s ohledem na cenu materiálu a složitost krejčovské práce. Je-li zboží neopravitelně zničené, hradí zákazník jeho prodejní maloobchodní cenu sníženou o částku zaplacenou na půjčovném.

Za nedodržení termínu návratu šatů se účtuje 1000 – Kč/den.

Aktuální půjčovny najdete také zde

 

It’s more than fashion, it's way of life.
100% sustaible || 101% czech love.
Slow fashion ~ Slow living.